Darmowe chwilówki

Pożyczka internetowa z ofertą darmowych chwilówek to obecnie jedna z najpopularniejszych  form promocji rynku pozabankowego. Obecnie większość firm z sektora pozabankowego stosuje tę metodę na pozyskanie nowych klientów.

Poniżej znajduje się zestawienie pożyczkodawców z promocjami pierwsza pożyczka za darmo.

LendON.pl ma w swojej ofercie chwilówki do 45 dni, na kwotę do 6000 PLN, przy czym za darmo można dostać do 3000 PLN. Firma sprawdza klientów w bazach dłużników.

Vivus to najbardziej znan firma z chwilówkami, który już od paru lat działa na rynku i który zawsze w swojej ofercie miała darmowe chwilówki dla nowych klientów.

PożyczkaPlus to jedna z najlepszych firm, ale wymaga udokumentowanego dochodu a każdy aplikujący jest weryfikowany w BIG. Zaleta tej firmy to błyskawiczne rozpatrzenie wniosku.

Net Credit oferuje na prawdę szybkie darmowe chwilówki, firma udziela pożyczek online bez żadnych dodatkowych zabezpieczeń, zastawów i bez zaświadczeń.

Ekspres Kasa oferuje również chwilówki na raty, firma nie sprawdza klientów w BIK. Pożyczkodawca ma bardzo ciekawą ofertę, oraz prostą i szybką procedurę.

Filarum jest jedną z najbardziej znanych firm oferujących darmowe pożyczki online. Nie sprawdza klientów w BIK, nie chce też udokumentowanego dochodu.

VIA SMS jest częścią grupy finansowej, która działa w wielu państwach i udziela chwilówek na prostych zasadach. Pożyczkodawca nie stawia wysokich wymagań odnośnie BIG.

Soho Credit to jeden z pionierów, pożyczkodawca który działa w branży już kilkunastu lat,jako jedna z pierwszych zaoferował chwilówki za darmo dla nowych klientów.

ŁatwyKredyt to jedna ze sprawdzonych firm, która udzieli pożyczki przez Internet po wcześniejszej sprawdzeniu dochodu oraz weryfikacji baz dłużników BIG i KRD.

Credit.pl proponuje pierwszą bezpłatną chwilówkę na dość prostych zasadach, oferując wysoką kwotę dla nowych pożyczkobiorców. Firma sprawdza jednak rejestry BIG.

Szybka Gotówka to godna polecania propozycja darmowej chwilówki dla  dla osób, które skończyły 18 lat. Firma weryfikuje bazy dłużników, ale udzieli chwilówki na ponad 60 dni.

Tani Kredyt proponuje pierwszą chwilówkę za zero złotych . Dużym plusem tego pożyczkodawcy pozabankowego jest to, że nie wymaga udokumentowanego dochodu.

Finansowe Posiłki to wygodne i bezpieczne chwilówki z minimum formalności i szybką decyzją kredytową. W tej firmie pieniędzy mogą pojawić się na koncie po kilku minutach.

Szybka Moneta to interesująca oferta darmowej chwilówki przez Internet dla osób bez udokumentowanego dochodu. Firma weryfikuje w bazach dłużników BIG.

Wandoo to bardzo szybka chwilówko online, pieniądze mogą pojawić się na koncie nawet w 15 minut. Firma nie wymaga udokumentowanego dochodu, ale sprawdza BIG.

Szczegółowa analiza oferty

Nazwa firmyKwota chwilówki za darmoMaksymalna kwota chwilówkiMaksymalny okres kredytowaniaMinimalny wiekMaksymalny wiek
Lendon30006000452170
Vivus30007500301978
PożyczkaPlus20008000452173
Net Credit30005000302070
Ekspres Kasa20002000301899
Filarum10005000302076
VIA SMS15004000302072
Soho Credit10005000302076
ŁatwyKredyt15003000302070
Credit.pl30004000302165
Szybka Gotówka60007000651899
Tani Kredyt31006000302075
Finansowe Posiłki30003000301973
Szybka Moneta10005000302075
Wandoo25005000302070

Co przeanalizować przed zaciągnięciem darmowej chwilówki?

Każdy zainteresowany chwilówką powinien zadać sobie trzy podstawowe pytania.

 • Po pierwsze czy na pewno potrzebuje chwilówki? Oferty firm z pierwszą chwilówką za darmo stanowią wielką pokusę, ale nie sama promocja ma być głównym argumentem przemawiającym za zaciągnięciem pożyczki.
 • Po drugie czy posiada dochód? Jeśli go nie posiadamy to nie będziemy w stanie spłacać chwilówki i na pewno wpadniemy w pętlę zadłużenia. I jest mniej ważne to czy dochód jest udokumentowany czy nie.
 • Po trzecie czy wybieramy odpowiednią firmę? Powinniśmy przeanalizować wielu firm w celu wyboru optymalnej oferty, która umożliwi spokojne spłacanie chwilówki i jednocześnie jest w stanie zaspokoić potrzeby finansowe.

Chwilówka za darmo ma zachęcić osoby niezdecydowane do skorzystania z oferty pożyczkodawcy. Jest to produkt promocyjny, którym firmy starają się przyciągnąć potencjalnego pożyczkobiorcę. Na rynku działa kilkudziesięciu pożyczkodawców oferujących ten rodzaj zachęty, więc jeśli wyczerpałeś limit w jednej firmie to zawsze może aplikować w innej.

Sprawdzanie baz dłużników

Wszystkie firmy z pożyczkami online weryfikują klientów w spisach dłużników, tak zwanych Biurach Informacji Gospodarczej, w skrócie BIG. Dodatkowo mają one możliwość sprawdzenia aplikującego, przez pośrednictwo BIG, w bankowym Biurze Informacji Kredytowej oraz Związku Banków Polskich.

Pożyczkodawcy pozabankowi wykorzystują dane zgromadzone w tych bazach dłużników, jednak trzeba zauważyć, że zazwyczaj nie korzystają oni z tych wszystkich rejestrów jednocześnie, gdyż generowałoby to dodatkowe koszty. W których konkretnie bazach w danym momencie korzystają firmy stanowi ich tajemnicę. Jednak w umowie przezornie proszą o wyrażenie zgody na wszystkie.

Firmy chwilówkowe przedstawione w tym spisie korzystają z usług sześciu najpopularniejszych BIGów. Są to:

 1. Krajowy Rejestr Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A.,
 2. Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A.,
 3. Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.,
 4. Biuro Informacji Gospodarczej Infomonitor S.A.,
 5. Biura Informacji Kredytowej S.A.,
 6. Związek Banków Polskich.

Biura Informacji Gospodarczej działają na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, a weryfikacja klienta lub wpisanie do tej bazy odbywa się na podstawie zgody wyrażonej w umowie pożyczki.

Nazwa firmyKRDERIFKBIGInfomonitorBIKZBKCreditCheck
LendonTakTakTakTakTakTakTak
VivusTakTakTakTakTakb.d.Tak
PożyczkaPlusTakTakTakNieNieNieTak
Net CreditTakTakNieTakTakTakNie
Ekspres KasaTakTakNieNieNieNieNie
FilarumTakTakTakTakTakTakNie
VIA SMSTakTakTakTakNieNieTak
Soho CreditTakTakTakTakTakTakNie
Łatwy KredytTakTakTakTakTakTakTak
Credit.plTakNieTakTakTakTakTak
Szybka GotówkaTakb.d.b.d.b.d.b.d.b.d.Nie
Tani KredytNieNieTakNieNieNieTak
Finansowe PosiłkiTakTakTakTakTakNieTak
Szybka MonetaNieNieTakTakTakTakTak
WandooTakTakNieTakTakTakNie

Opracowano na podstawie ramowych umów pożyczek dostępnych na stronach internetowych pożyczkodawców.

Odstąpienie od chwilówki

Wniosek najlepiej wysłać listem poleconym z potwierdzeniem odbioru lub złożyć osobiście za pokwitowaniem odbioru. Prawo przewiduje możliwość wysłania pocztą elektroniczną lub faksem, ale wówczas trudniej będzie udowodnić fakt wysłania.

Umowa zawarta na odległość może zostać wypowiedziana w ciągu 14 dni. Dotyczy to umów, w których jedną stroną jest przedsiębiorca a drugą klient. W tym wypadku nie ma znaczenia czy kupujemy coś przez Internet, katalog czy telezakupy. Również nie ma znaczenia co kupujemy o ile nie jest to produkt bankowy. Chwilówki takowym nie są, więc w ciągu dwóch tygodni można, bez żadnych konsekwencji, wypowiedzieć chwilówkę. Klient ponosi tylko koszty odsetek ustawowych, które w stosunku do ceny chwilówki są niskie, wynoszą czterokrotności stopy lombardowej NBP.
Do każdej umowy pożyczki pozabankowej powinien zostać dołączony wzór odstąpienia, który wypełniony należy przesłać na trwałym nośniku pożyczkodawcy. Od tego momentu klient ma 30 dni na zwrot pożyczonej kwoty i odsetek ustawowych, bez żadnych innych dodatkowych opłat.

RRSO

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania, znana jako RRSO, to od strony praktycznej narzędzie analityczne służące do porównywania pożyczek i kredytów, które różną się między sobą okresem kredytowania i oprocentowaniem. Należy mocno podkreślić, że RRSO nie jest roczną stopą oprocentowania, czyli kosztem chwilówki w czasie. Wiele osób widząc kilkuset procentowe RRSO, charakterystyczne dla chwilówek, jest przekonanych, że należy spłacać wielokrotności takich pożyczek krótkoterminowych.

Maksymalny koszt chwilówki

Według regulacji rządowych poza-odsetkowe koszty pożyczki nie mogą przekroczyć sumy 25% kwoty plus 30% kwoty za każdy rok, liczone proporcjonalnie dziennie. Do tego należy doliczyć jeszcze odsetki, które nie mogą przekroczyć czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP. Co ważne, maksymalne koszty są liczone dla okresu 120 dni. W tym czasie nie można doliczać nic ponad ten limit, nawet jeśli klient zabrał dodatkową pożyczkę.

Przykładowy, maksymalny koszt chwilówki na 1000 zł, na 30 dni = 250 zł (koszt stały) + 25 zł (koszt zmienny) + 8,33 zł (odsetki). Razem 283,33 zł.

Umowa chwilówki

Każda szanująca się firma chwilówkowa umieszcza na swojej stronie internetowej ramową umowę chwilówki, która powinna zawierać takie informacje jak:

 • nazwę oraz adres firmy, jej dane identyfikacyjne jak nr wpisu do KRS;
 • o udzielenie przez pożyczkobiorcę zgody na sprawdzenia w konkretnych bazach BIG oraz BIK;
 • o kosztach chwilówki, przykładowe RRSO terminy udzielania pożyczki, informacje o tym, że w niektórych przypadkach chwilówka jest za darmo, a w niektórych firma może odmówić pożyczki;
 • o prawie do odstąpienia od umowy, jej brak wydłuża czas na odstąpienie z 14 dni do 3 miesięcy;
 • o opłatach pobieranych w związku z brakiem spłaty lub gdy spłata jest nieterminowa;
 • o wymogach odnośnie wieku, zatrudnienia, posiadaniu konta bankowego i telefonu komórkowego.

Przedawnienie chwilówki online

Chwilówka online, czyli pożyczka udzielana przez przedsiębiorcę osobie prywatnej, przedawnia się po 3 latach. Obecnie obowiązujące przepisy regulują też procedurę sądową, która obecnie nie wymaga już obecności dłużnika. Od 2018 rok sąd automatycznie rozpoznaje czy czy dług się przedawnił. Wcześniej postępowanie wymagało reakcji dłużnika.
Trzeba jednak zauważyć, że jest kilka okoliczności przerywających trzyletni bieg przedawnienia.

 • Jakiekolwiek działanie mogące świadczyć o uznaniu długu przerywa bieg terminu. Rozłożenie chwilówki na raty czy odpowiedz na pismo od windykatora zeruje termin.
 • Dług zasądzony przez sąd przedawnia się po dziesięciu latach, a jego bieg rozpoczyna się od momentu zasądzenia.

Typ zadłużenia oraz okres przedawnienia

Rodzaj długu Okres przedawnienia
Chwilówka 3 lata
Debet na koncie 2 lata
Kredyt bankowy 3 lata
Karta kredytowa 3 lata
Roszczenie potwierdzone prawomocnym wyrokiem 10 lat

Wpływ chwilówek na zdolność kredytową

Instytucje z sektora pozabankowego mają już od jakiegoś czasu dostęp do bankowego Biura Informacji Kredytowej oraz baz Związku Banków Polskich. Co więcej, nie tylko przeszukują tam informacje, ale również zapisują tam dane o spłatach i zadłużeniu. Oczywiście nie robią tego wszystkie firmy z darmowymi chwilówkami, taką procedurę stosują tylko największe.

Informacje dostarczone przez sektor pozabankowy są później analizowane przez banki. Tutaj warto zaznaczyć że każde zapytanie ze strony firm z chwilówkami do Biura Informacji Kredytowej ma wpływ na przyznanie kredytu przez bank. Jeśli aplikowaliśmy o chwilówki w kilku różnych firmach pożyczkowych, które weryfikują również w bankowym BIK, to wówczas kredyt w banku będzie trudniejszy do otrzymania, ponieważ banki oceniają ilość zapytań jako czynnik obrazujący sytuację materialną klienta.

Co grozi za niespłacenie chwilówki w terminie

Brak terminowej spłaty chwilówki za darmo wiąże się w pierwszej kolejności z konsekwencjami finansowymi. Dłużnikowi naliczane są wówczas kolejne opłaty, wierzyciele wysyłają monity, za które doliczają sobie od kilku do kilkudziesięciu złotych. Zazwyczaj są to wiadomości SMS, telefony i listy z ponagleniem do zapłaty.
Następną bronią firm pożyczkowych są karne odsetki, które w chwili obecnej wynoszą 10% rocznie.
Kolejne działanie wierzycieli polega na dopisaniu nierzetelnego klienta do spisów dłużników, czyli Biur Informacji Gospodarczej, takich jak ERIF, KRD i InfoMonitor. Kilka firm pozabankowych ma też możliwość zarejestrowania długu w bankowym BIK.
Ostatecznym krokiem pożyczkodawcy może być sprzedanie długu firmie windykacyjnej.
Sprawa sądowa a następnie egzekucja komornicza to zazwyczaj ostateczność w przypadku chwilówki, ponieważ wiąże to z wysokimi kosztami dla wierzyciela.

Poświadczenie dochodu

Firmy z chwilówkami online nie są obciążone wymogiem sprawdzania zdolności kredytowej. Nie muszą tak jak banki badać, czy osoba aplikująca o darmową chwilówkę posiada dochód, który pozwoli na spłatę zadłużenia.
To jednak nie oznacza że firmy pozabankowe nie proszą o informacje o zarobkach. Przeważnie wystarczy tylko oświadczenie o osiąganych dochodach, składane jako w formularzu, który aplikujemy o chwilówkę.
Kiedy jednak firmy chcę zweryfikować dochód, to przeważnie zadowolą się wyciągiem z konta bankowego. Firmy z chwilówkami nie chcą natomiast zaświadczenia od pracodawcy, ani nie dzwonią do pracodawcy.

Chwilówka za darmo przez Internet to produkt brany impulsywnie, więc jakiekolwiek nadmierne formalności, jak zaświadczenia od pracodawcy, mógłby zniechęcić klienta do zaciągnięcia pożyczki.

Darmowe chwilówki
4.8 (96%) 10 głosów