Kalkulator kredytowy służy do obliczania rat i kosztów kredytu lub pożyczki. Kalkulatorem można też obliczyć maksymalny koszt pozaodsetkowy, jaki nałożył na pożyczkodawców ustawodawca.
Wielkim atutem kalkulatora jest możliwość wyliczenia rat przy kapitalizacji dziennej i tygodniowej.
W polach należy wpisać:

Kwotę kredytu, pożyczki lub chwilówki, wyrażoną w jednostkach jakiejkolwiek waluty.

Oprocentowanie roczne. Gdy chcemy obliczyć maksymalny możliwy koszt chwilówki wpisujemy 10, bo na takie maksymalne odsetki pozwala prawo.

Spłata rat, do wyboru opcja tygodniowe, miesięczne, roczne. Od tego czynnika zależy kapitalizacja raty. Dla chwilówek należy wybrać wartość miesięczną.

Przy obliczaniu maksymalnych pozaodsetkowych kosztów wykorzystano wzór:

Maksymalny koszt ≤ ( K * 25% ) + ( K * n / R * 30% )


gdzie poszczególne symbole opisują:

K - całkowitą kwotę kredytu,
n - okres spłaty wyrażony w dniach,
R - liczba dni w roku.
Maksymalny pozaodsetkowy koszt nie może przekroczyć wartości pożyczki lub kredytu.
Wyliczenia dla przykładowych danych:
Koszt odsetkowe pożyczki to 54.99 zł, a całkowita kwota do zapłaty wynosi 1054.99 zł.
Koszty pozaodsetkowe od tej pożyczki nie mogą być większe od 550 zł.
Z odetkami daje to w sumie 604.99 zł.
Rata z kosztami odsetkowymi i pozaodsetkowymi nie może przekroczyć 133.75 zł.