Rata miesięczna wynosi 1008.33 zł.
Koszt odsetkowe pożyczki to 8.33 zł, a całkowita kwota do zapłaty wynosi 1008.33 zł.
Koszty pozaodsetkowe od tej pożyczki nie mogą być większe od 275 zł.
Z odetkami daje to w sumie 283.33 zł.
Rata z kosztami odsetkowymi i pozaodsetkowymi nie może przekroczyć 1283.33 zł.