Rata miesięczna wynosi 1140.83 zł.
Koszt odsetkowe pożyczki to 140.83 zł, a całkowita kwota do zapłaty wynosi 1140.83 zł.
Koszty pozaodsetkowe od tej pożyczki nie mogą być większe od 275 zł.
Z odetkami daje to w sumie 415.83 zł.
Rata z kosztami odsetkowymi i pozaodsetkowymi nie może przekroczyć 1415.83 zł.