Archiwa tagu: InfoMonitor

Infomonitor o rachunkach

Infmonitor po raz kolejny opublikował kilka ciekawostek statystycznych ze swojej bazy. Tym razem na warsztat zabrano rachunki, które płacą polskie gospodarstwa domowe.

  • Przeciętna miesięczny kwota rachunków wynosi 722,66 zł.
  • W BIG InfoMonitor znajduje się blisko 800 tys. osób wpisanych za nieopłacone rachunków.
  • Aby trafić do BIG InfoMonitor wystarczy 200 zł zadłużenia, przez co najmniej 60 dni od terminu zapłaty.
  • Łączna kwota zaległości za rachunki wynosi około 3 mld zł.
  • Średni czas opóźnień w płatnościach rachunków wynosi 14,41 dnia.
  • W pierwszej kolejności są regulowane rachunki za prąd, telefon komórkowy i gaz.
  • Na samym końcu są regulowane raty pożyczek, kredytów i pożyczek od rodziny i znajomych.
  • Na czas rachunki płaci 53% ankietowanych, 30% robi to po terminie, a 17% nie przywiązuje do terminu płatności szczególnej wagi.

W BIG InfoMonitor za 50 zł

Od kilku miesięcy do rejestrów dłużników mogą być wpisywane osoby, które posiadają zadłużenie względem instytucji państwowych lub samorządowych. Podmioty te ochoczo z tego przywileju korzystają. Chodzi tutaj szczególnie o gminy, które wpisują tam dłużników alimentacyjnych.
Ale do BIGu wpisać może także sąd, od 1 lipca niepłacący prawomocnie zasądzonych kar grzywny mogą zostać wpisani do wszystkich biur informacji gospodarczej.
BIG InfoMonitor pokusił się o małe podsumowanie wpisów dostarczonych przez sądy. Najniższe niezapłacone grzywny wynoszą 50 zł, średnia zaległość z tego tytułu to 1000 zł, a najwyższa 10 000 zł.
W przypadku kosztów sądowych widnieją zgłoszenia na 60 zł, ale średnia wartość to 2,2 tys. zł.
Co do nawiązek na rzecz Skarbu Państwa, to kwoty zadłużenia wynoszą 500 i 1000 zł.