Archiwum kategorii: chwilówki

Ile chwilówek można zaciągnąć jednocześnie

Chwilówki przez Internet to produkt dla osób które nie mogą lub nie chcą zaciągnąć kredytu w banku komercyjnym. Jest to dość specyficzna pożyczka, której jedną z cech jest to, że łatwo ją zaciągnąć, a jednocześnie oferowane są stosunkowo niskie kwoty.
To może prowadzić do sytuacji, że osoba w potrzebie weźmie kilka chwilówek jednocześnie.
Większość firm da od 1500 do 2500 za pierwszym razem, a dla osób, które potrzebują większej gotówki nie jest to wystarczająca kwota. Dlatego skorzystanie z usług wielu innych firm może jawić się jako rozwiązanie problemu braku pieniędzy.

Czy można brać kilka chwilówek jednocześnie?

Oczywiście można brać kilka chwilówek jednocześnie, ale w różnych firmach. W tej samej firmie można dostać tylko jedną pożyczkę jednocześnie, do momentu spłaty nie dostanie się kolejnej chwilówki.
Ale fakt posiadania zadłużenia w jednej firmie nie przekreśla ubiegania się o pomoc finansową u innego przedsiębiorcy.

Współpraca firm

Firmy z chwilówkami nie współpracują ze sobą, w sposób sformalizowany, na zasadzie wymiany informacji o pożyczkobiorcach. Co prawda niektóre z nich wymieniają się informacjami w ramach Związku Firm Pożyczkowych, ale nie jest współpraca formalna, regulowana prawnie. Odbywa się to tylko na zasadzie udzielenie zgody przez aplikującego, który zgadza się na sprawdzenie swojego statusu u „partnerów”.

Ile chwilówek można wziąć? Praktycznie tyle ile się chce.

Nie ma odgórnego limitu ilości chwilówek w różnych firmach. Jeśli pożyczkobiorca jest w stanie spłacić swoje zobowiązania, posiada źródło dochodu, wówczas może starać się o chwilówkę w kilku firmach jednocześnie.
Warto zdać sobie sprawę z tego, że w takiej sytuacji spłata wszystkich zobowiązań wypadnie w tym samym okresie, a takie skumulowania spłat chwilówek jest niezwykle ryzykowne. Łatwo wpaść w pętlę zadłużenia.
Dlatego prze braniu kilku chwilówek jednocześnie warto wykazać się rozsądkiem.

Czy chwilówki można skonsolidować?

Czy pożyczkę online można skonsolidować?

Czyli czy kilka chwilówek można połączyć w jedną pożyczkę spłacaną przez dłuższy czas, ale w o wiele niższych ratach?

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, bo aby myśleć o konsolidacji należy spełniać kilka warunków, zazwyczaj mieć stały dochód, najlepiej z umowy o pracę, oraz posiadać jakieś zabezpieczenie, najlepiej nieruchomości. Wymagania są większe niż w przypadku pozabankowej pożyczki na raty, gdzie firmy wymagają tylko stałego dochodu.

Konsolidacja ma sens gdy kwota zobowiązań jest stosunkowo wysoka, wtedy gdy kwota zobowiązań przekracza 10 tysięcy złotych.

Rozłożenie chwilówki na raty

Gdy kwota zadłużenia jest niższa wówczas jedynym rozwiązaniem jest negocjacja z firmą pożyczkową. W tej sytuacji dłużnik ma pewien atut. Firmy z chwilówkami sprzedają długi firmom windykacyjnym za kilkanaście procent wartości (oczywiście po doliczeniu do kwoty pożyczki dodatkowych opłat za monity i upomnienia oraz karne odsetki). Na pewno więcej zarobią gdy dług zostanie spłacone w całości.

Dlatego prośbę o rozłożenie chwilówki na raty najlepiej złożyć w formie pisemnej, a sama prośba powinna zawierać rzeczowe uzasadnienie zaistniałej sytuacji braku możliwość spłaty w terminie.

Konsolidacja chwilówki – obecnie tylko w banku

Obecnie żadna z firm pozabankowych nie oferuje usługi konsolidacji. Wcześniej taką ofertę miał Provident, ale po kilku miesiącach firma wycofał się z tego segmentu.

Jedynie co pozostaje dłużnikowi to banki komercyjne i zaciągnięcie kredytu, albo pożyczka ratalna w sektorze pozabankowym i spłata zobowiązań – co w tym przypadku zwiększy dość znacznie zadłużenie.

 

Jak chwilówki sprawdzają PESEL

Podczas aplikowania o chwilówkę online należy wypełnić formularz aplikacyjny, w którym podajemy, oprócz imienia i nazwiska, również swój numer PESEL i numer i serię dowodu osobistego.
Następnie wykonujemy przelew weryfikacyjny, który potwierdza imię i nazwisko aplikującego.

W bazie PESEL przechowywane są najważniejsze dane osobowe obywateli. Są to numer PESEL, imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, numer dowodu i adres zameldowania. Teoretycznie pełen i automatyczny dostęp do tych danych metodą teletransmisji jest dostępne dla wąskiej grupy instytucji jak sądy, służby specjalne, prokuratura, policja i komornicy sądowi.

Jednak firmy z chwilówkami również mogą sprawdzić klienta w baze PESEL. Mogą to zrobić zarówno przez Związek Banków Polskich, jak i BIG Infomonitor, który ma dostęp do tej bazy na innym poziomie.
Odbywa się to na zasadzie wysyłanie pytań, czy dany numer PESEL jest przypisany do konkretnego nazwiska, czy osoba o numerze PESEL żyje i czy podany adres meldunku jest prawidłowy.
Pożyczkodawcy pozabankowi nie muszą jednak wysyłać zapytania do bazy Pesel i narażać się na dodatkowe koszty w sytuacji gdy klient widnieje już w BIK, ponieważ jego dane zostały już pośrednio zweryfikowane w monecie pojawienia się tej osoby w bazie Biura Informacji Kredytowej.

Na koniec warto dodać, że firmy z chwilówkami mogą złościć się do Ministerstwa Cyfryzacji o taki sam dostęp jak ZBP czy Infomonitor, jednak na chwilę obecną żadna z dużych firm z chwilówkami online nie korzysta z tego rozwiązania.

Chwilówki bez ERIF

Baza dłużników BIG ERIF to jeden z najpopularniejszych spisów, w których sprawdzany jest każdy aplikujący klient firmy z chwilówkami. Jest to bardzo popularna baza wśród pożyczkodawców, z której korzysta większość przedsiębiorstw sektora pozabankowego.

Co to jest ERIF?

ERIF BIG S.A. to biuro informacji gospodarczej należące do Grupy Kapitałowej KRUK. Biuro przyjmuje, przetwarza i udostępnia dane o dłużnikach, oraz o płatnikach, którzy regulują terminowo swoje zobowiązania finansowe.

Firmy z darmowymi chwilówkami bez sprawdzania ERIF.

Credit.pl, maksymalna kwota chwilówki za darmo bez ERIF wynosi 3000 zł. Maksymalny okres kredytowania to 30 dni, a oferta przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 21 lat.

Tani Kredyt, maksymalna kwota chwilówki za darmo bez ERIF to 3100 zł. Maksymalny okres kredytowania to 30 dni, a oferta przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 20 lat.

Szybka Moneta, maksymalna kwota chwilówki za darmo bez ERIF to 1000 zł. Maksymalny okres kredytowania to 30 dni, a oferta przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 20 lat.

Pożyczkę na raty bez sprawdzania w BIG ERIF można dostać też w:

Supergrosz, gdzie maksymalna kwota pożyczki bez ERIF wynosi 15000 zł, a minimalna kwota to 1000 zł. Okres kredytowania w tej firmie pożyczkowej wynosi od 4 do 48 miesięcy, a oferta przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 21 lat.

Ogólne zasady przyznawania chwilówek bz ERIF

Aby aplikować o pożyczkę w jakiejkolwiek firmie pozabankowej należy spełnić minimum formalności:

 • być obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i posiadać ważny dowód osobisty;
 • być w określonym wieku, zazwyczaj firmy akceptuję osoby od 20 do 75 lat;
 • posiadać konto bankowe, najlepiej w popularnym banku wówczas cała procedura będzie szybsza;
 • posiadać aktywny numer telefonu komórkowego;
 • zadeklarować jakikolwiek dochód.

Przelew weryfikacyjny

Każda firma z chwilówkami online wymagają wykonania przelewu, którego głównym zadaniem jest weryfikacja osoby aplikującego. Bez przelewu żadna firma działająca online nie udzieli pożyczki, ponieważ jest to cześć procedury poświadczającej dane osobowe, w tym wypadku imienia i nazwiska bo tylko takie dane wraz z przelewem otrzymuje firma. Dlatego chwilówka bez ERIF i bez przelewania grosza nie jest oferowana na rynku.

RRSO chwilówki bez ERIF

Obowiązek podawania Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania spoczywa na każdej firmie działającej zarówno w segmencie bankowym jaki i pozabankowym.
RRSO to wskaźnik wykorzystywany do porównywania ofert, które różnią się zarówno okresem jak i kwotą. Na przykład, czy taniej jest zabrać chwilówkę 1000 zł na 30 dni czy 1100 na 35 dni? Na to pytanie odpowiemy porównując RRSO tych ofert, po samych kosztach nie da się tego tak łatwo stwierdzić.

KRD o zadłużeniu i koszcie życia Polaków

W 2015 roku Krajowy Rejestr Długów przeprowadziło pierwszą edycję badań dotyczących Zadłużenia polaków. Z najnowszego raportu KRD wynika, że co miesiąc Polacy wydają na utrzymanie średnio 1572 zł. Trzy lata temu kwota ta wynosiła 976 zł, czyli była niższa o ponad 60 procent.

Jak podaje KRD, w ciągu ostatnich trzech lat wzrosły rachunki:

 • za wodę o 56%;
 • za prąd o 65%;
 • za gaz o 73%;
 • za wywozu nieczystości 93%;
 • za energię cieplną o 188%;
 • za telewizję 20%;
 • za telefon 24%;

i obecnie Polacy płacą:

 • za wodę 108 zł;
 • za prąd 193 zł;
 • za gaz 116 zł;
 • za wywóz nieczystości 52 zł;
 • za telefon 102 zł;
 • za Internet 68 zł;
 • za telewizję kablową lub satelitarną 83 zł;
 • za czynsz 514 zł;
 • za energię cieplną 336 zł;

Zadłużenie osób młodych, w przedziale wiekowym 18-24 lat wzrosło w ciągu ostatnich 12 miesięcy o 62% i wynosi już 872 mln zł.

Przeciętne gospodarstwo domowe wydaje na spłatę chwilówek, pożyczek i kredytów  około 706 zł miesięcznie, a obciążonych spłatą jest już 4 na 10 Polaków.
Indeks Zaległych Płatności Polaków podwyższył się z poziomu 76,8 w 2017 r. do 86,5 w roku obecnym.

Indeks Zaległych Płatności mierzy ile na 1000 dorosłych obywateli przypada niesolidnych dłużników.

Źródło KRD

Chwilówki pozabankowe bez BIK i KRD

Firmy z chwilówkami pozabankowymi muszą przeprowadzić badanie zdolności kredytowej, nawet w szczątkowej formie. Zazwyczaj wiąże się to z przepytaniem aplikującego o źródła dochodu raz weryfikację w bazach dłużników.
Oprócz baz dłużników, tak zwanych Biur Informacji Gospodarczej, firmy z sektora pozabankowe sięgają również po dane zawarte w Biurze Informacji Kredytowej. Zazwyczaj dostęp firm z chwilówkami do BIK jest pośredni, przez BIG Infomonitor.

Darmowa chwilówki online bez BIK i KRD

Z działających w Internecie firm tylko Tanikredyt  spełnia trzy warunki, pożycza za darmo, nie weryfikuje ani w BIK ani w BIG KRD.

tani kredyt logoTani Kredyt pożyczy za darmo do 3100 złotych. Dużym plusem tej firmy pozabankowej jest to, że nie wymaga udokumentowanego dochodu oraz nie weryfikuje w bazach BIK i KRD.
Link do wniosku >>>

 

Aby otrzymać pożyczkę w Tanikredyt należy:

 • posiadać ważny dowód osobisty i być obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej;
 • być w wieku od 20 do 75 lat;
 • mieć konto bankowe i aktywny numer telefonu komórkowego.

Jestem w BIK, czy dostanę chwilówkę?

Na wstępie warto zaznaczyć, że BIK nie jest rejestrem dłużników tylko bazą według której banki obliczają scoring kredytowy.

Scoring kredytowy to model matematyczny, który na podstawie twoich danych osobowych, danych o twoich kredytach i pożyczkach oblicza punktację, który pokazuje prawdopodobne zachowanie kredytobiorcy, a w szczególności terminowość spłat rat kredytu.

Na tych samych danych mogą też pracować firmy z chwilówkami, jednak nie stosują one takich samych obliczeń jak bank, bardziej skupiają się na terminowości spłat wcześniejszych kredytów. Dlatego jeśli jakieś się tam pojawią to należy je usunąć, na przykład wycofując zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Do tego trzeba dodać, że sama obecność w BIK zwiększa wiarygodność osoby aplikującej o chwilówki. Zwłaszcza gdy terminowo spłaciliśmy wcześniejsze zobowiązania, lub też nieznacznie spóźniliśmy się ze spłatą.

A co z KRD?

Krajowy Rejestr Długów to typowa baza dłużników, a obecność w niej jest wskazana. Dlatego jeśli jesteśmy pewni że nasz dług został tam odnotowany, to możemy aplikować do takich firm, które tam nie sprawdzają. Jedną z nich jest Szybka Moneta, która również udziela chwilówki za darmo.

szybka moneta logoSzybka Moneta oferuje darmowe chwilówki przez Internet do kwoty 3000 zł, na okres do 30 dni, również dla osób bez udokumentowanego dochodu.
Link do wniosku >>>

Chwilówki na raty bez BIK i KRD

Jeśli chodzi o chwilówki na raty przez Internet, to bez sprawdzenia BIK i KRD nie ma żadnej oferty. Bez sprawdzania BIK pożyczy Creditstar, Ekspres Kasa i Ferratum money, a bez KRD Supergrosz.

Nazwa firmyMaksymalna kwotaMinimalna kwotaMaksymalna liczba ratMinimalna liczba ratMinimalny wiekWeryfikacja
SuperGrosz15000100048421bez KRD
Credistar50001003118bez BIK
Ekspres Kasa10000100024618bez BIK
Ferratum money1000010024121bez BIK

Czy bank widzi chwilówki?

Każdy bank działający w Polsce musi zbadać zdolność kredytową klienta aplikującego o kredyt. Cała procedura składa się z kilku czynników jak zbadanie dochodu, wydatków oraz policzenie scoringu BIK. W bazach Biura Informacji Kredytowej znajdują się informacje o wcześniejszych spłatach, zbierane są tam informacje zarówno negatywne (nieterminowe lub brak spłaty) jak i pozytywne (terminowe spłaty).
Do bazy BIK dostęp mają też firmy pozabankowe, głównie pośrednio przez BIG Infomonitor, jednak tylko niektóre z nich mają prawo umieszczać informacje w rejestrze Biura. Wiąże się to z podpisaniem umowy z BIK.
Banki widzą więc historię zaciągniętych chwilówek z firm, które mogą dokonać wpisu w BIK. I wówczas widać w rejestrze widać wpis o chwilówce, niezależnie od tego czy została spłacona czy nie.

Aby sprawdzić czy bank widzi chwilówkę, którą braliśmy wcześniej, należy zamówić raportu BIK, bezpośrednio w Biurze Informacji Kredytowej.

Sprawdź BIK

Jeśli adnotacja firmy pozabankowej znajduje się w BIK, to nie pozostaje nic innego jak napisanie do danej firmy wniosek o zaprzestanie przetwarzania i udostępniania danych do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie.

Które banki nie widzą chwilówek jest pytaniem źle postawionym, ponieważ każdy bank zobaczy pożyczkę pozabankową wpisaną do BIK. To czy będzie ona wpisana czy nie zależy tylko od firmy pożyczkowej.

Z czystym BIKiem łatwiej będzie otrzymać kredyt bankowy. Należy zauważyć, że banki nie analizują tego czy wpis z firmy pożyczkowej jest pozytywny czy negatywny. Dla większości banków sam fakt ubiegania się o chwilówkę pozabankową stanowi przeszkodę do otrzymania kredytu.
Klient korzystający z ofert firm z chwilówkami online jest dla banku obarczony większym ryzykiem niż niekorzystający z sektora pozabankowego.

 

Przychody rynku pozabankowego

Rynek pozabankowy rozwija się coraz dynamiczniej, na przeszkodzie firmom z chwilówkami nie stanęła ani ustawa antylichwiarska, ani zwiększone transfery socjalne w postaci programu 500+.

Vivus wypracował w 2017 roku 344,6 mln zł przychodów oraz 95,2 mln złotych zysku netto. Warto zaznaczyć, że Vivus nie uchyla się od płacenia podatków, w zeszłym roku firma zapłaciła 34,38 mln podatku dochodowego.
Vivus jako jedna z większych firm pożyczkowych łapie się też na podatek bankowy, spółka ma 317,637 mln złotych aktywów, a podatek płaci się do nadwyżki ponad 200 mln (0,0366% miesięcznie).

Wonga nie może pochwalić się aż tak wysokimi wskaźnikami za 2017 rok, ale 108,6 mln złotych przychodu to i tak dość dobry wynik. Tym bardziej jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że rok wcześniej było 81,5 mln złotych a dwa lata 53,5 mln złotych. 12,2 mln złotych zysku i 6,3 mln złotych zapłaconego podatku dochodowego to wynik za 2017 roku.

Hapi Pożyczki, marka należąca do IPF Polska, zanotowała w zeszłym roku 139,4 mln złotych przychodów. Rok wcześniej było to 61,8 mln złotych wiec dynamika jest imponująca. Zysk netto za poprzedni rok to 10,9 mln złotych. Firma zapłaciła 5,3 mln złotych podatku dochodowego.

Provident to prawdziwy gigant wśród firm pozabankowych. Spółka dysponuje aktywami w kwocie 3055 mln złotych, co z samego podatku od aktywów daje 12,5 mln złotych wpływów do budżetu. Przychody w wysokości 1313 mln oraz zysk przed opodatkowaniem w kwocie 211 mln, to wynik którym nie powstydziłby się średniej wielkości bank.

Ciekawe zestawienie, czyżby firma musiała wycofać się z agresywnej optymalizacji podatkowej?

Zestawienie przychodów i zysków największych firm pozabankowych

FirmaPrzychody w mln PLNZysk netto w mln PLNPodatek dochodowy w mln PLN
Vivus344,695,234,38
Wonga108,612,26,3
Hapi Pożyczki139,410,95,3
Provident131328,7182 (*)

(*) za rok 2017 Provident wpłacił do kasy państwa 90 mln zł CIT, 23 największy podatnik.

Źródło https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/pd/search_df

BIK przeciw oszustwom

Jeszcze w bieżącym roku Biuro Informacji Kredytowej rozpocznie testy nowej usługi, która ma zabezpieczać banki przed oszustami związanymi z wyłudzaniem kredytów na zdobyte nielegalnie dane. Narzędzie to zostanie udostępnione bankom, SKOK-om oraz firmom pożyczkowym z sektora pozabankowego.

System ma wychwytywać podejrzane operacje i próby wyłudzenia kredytów. O szczegółach BIK nie informuje ze względów bezpieczeństwa.

To nie pierwsze mechanizmy bezpieczeństwa wprowadzone przez BIK. Wcześniej udostępniono:

 • możliwość samodzielnego, przez klienta, sprawdzania baz BIK;
 • mechanizm powiadomień SMS o składanych wnioskach;
 • możliwość zastrzeżenia dowodu osobistego w BIK.

UOKIK i reklamy pożyczek

Urzędnicy UOKIK przeanalizowali ubiegłoroczne reklamy telewizyjne pożyczek. Regulator rynku zauważył, że przypadku 30-sekundowych reklam jeden z banków wyświetlał mikroskopijną czcionką informacje o kosztach przez pięć sekund, a inny przez dwie sekundy.

Prawo wymaga, aby reklamy produktów finansowych zawierały informacje o całkowitej kwocie kredytu, wszystkich kosztach wliczonych do tej pożyczki, razem z cenią ubezpieczenia. Podmiot wyłupiający reklamę musi podać też rzeczywistą roczną stopię oprocentowania (RRSO), oprocentowanie nominalne i okresie trwania oferty.