Chwilówki tylko w spółce Z O.O.

Na początku nowego roku wejdą w życie ograniczenia dotyczące rynku pożyczkowego w Polsce. Zmiany mają wyrugować z gry nieuczciwych pożyczkodawców, oraz ograniczyć koszty pożyczek. O ograniczeniach kosztów pisaliśmy w tym poście.

A jakie ograniczenia nakłada ustawa na podmioty?

  • Instytucje pożyczkowe mogą prowadzić działalność wyłącznie w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej.
  • Minimalny kapitał zakładowy instytucji pożyczkowej wynosi 200 000 zł, i musi on być wkładem pieniężnym.
  • Członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej lub prokurentem instytucji pożyczkowej może być wyłącznie osoba, która nie była skazana za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe.

 

Więcej o ograniczeniach w tekście ustawy.

Jedna myśl nt. „Chwilówki tylko w spółce Z O.O.

  1. Pingback: Nielegalne chwilówki – kara | Chwilówki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *