Kalkulator rat

Kalkulator kredytowy liczy raty i koszty pożyczki dla różnych okresów kapitalizacji. Dla najpopularniejszej kapitalizacji, miesięcznej, kalkulator daje możliwość wprowadzenia liczby miesięcy, na przykład dla kredytu 30 letniego wprowadzamy liczbę 360 okresów.

PLN, %.

okresów.

Dodatkowo kredytodawca dolicza %.

Wyniki obliczeń
Wysokość raty 429,81 PLN
Koszty pożyczki 315,49 PLN
Liczba rat miesięcznych - 24

Maksymalny koszt pożyczki
Koszt pozaodsetkowe 8417.81 PLN
Odsetki 1074.78 PLN
Koszt maksymalny 9492.59 PLN

Informacje

  • Kwota kredytu, pożyczki lub chwilówki wyrażona w polskich złotych, jednakże rodzaj waluty nie ma żadnego znaczenia. Kalkulator kredytowy obliczy kwoty do 12 cyfr.
  • Oprocentowanie nominalne roczne, w tym polu można wstawić cztery znaki.
  • Rodzaj kapitalizacji, okres w jakim mają być kapitalizowana kwota, w polskim systemie bankowym zazwyczaj jest to miesiąc.
  • Liczba okresów spłat, zależna od kapitalizacji. W najpopularniejszym wariancie spłata jest miesięczna, jednak kalkulatorem można też policzyć wysokość rat dla przypadku, gdy spłacamy co kwartał, co tydzień czy raz do roku.
  • Prowizja, powiększająca kwotę kredytu, wyrażona w procentach pożyczanej kwoty. Jeśli brak prowizji zostaw zero.
  • Maksymalny koszt kredytu, pożyczki czy chwilówki liczony jest przy założeniach, że miesiąc ma 30 dni, kwartał 90 dni a rok 365 dni. Dlatego można zauważyć nieznaczną różnicę kosztów stałych dla tych samych okresów, na przykład 1 rok i 12 miesięcy czy 4 tygodnie i 1 miesiąc. Do tego koszty odsetkowe są liczone dla podanych okresów kapitalizacji, dlatego różnice między tymi samymi okresami mogą być różne.

kredyt hipotecznyKalkulator rat kredytu hipotecznego służy do wyliczenia rat i kosztów kredytu hipotecznego. Ten rodzaj finansowania charakteryzuje się długim okresem spłaty, który sięga od kilkunastu do kilkudziesięciu lat. Oprocentowanie jest też o wiele niższe niż w przypadku pożyczek krótkookresowych. Wyniki uzyskane w powyższym kalkulatorze nie powinny rekomendacja konkretnych produktów kredytowych, służą jedynie do pobieżnej i szybkiej oceny różnych ofert oraz sporządzenia symulacji i analiz na własny użytek. Udzielenie szczegółowych informacji odnośnie rat i kosztów kredytu hipotecznego odbywa się dopiero po przeprowadzeniu przez konkretny bank oceny zdolności kredytowej.